:::     :::

ส.บอลเทียบไลเซนส์โค้ชอบรมก่อนปี52

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
213
ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา เพียงแอด line มาที่ @thsport เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
รู้ก่อนใคร ลึกกว่าใคร ข่าวบอลไทย ต้องที่ THSPORT

สมาคมฯ ปรับฐานข้อมูลผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลใหม่ เตรียมเทียบใบประกาศผู้เข้าอบรมก่อนปี 2552 ให้เทียบเท่ากับ AFC

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการประสานงานกับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเชีย (AFC) เพื่อยกระดับในการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอล และสนับสนุนให้บุคลากรได้ทำงานกับวงการฟุตบอลไทยต่อไป อีกทั้งได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาการสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรฟุตบอลให้ทันสมัย และเชื่อมต่อกับระบบ FIFA CONNECT ID เพื่อช่วยเหลือและรับรองสถานะนักกีฬา, ผู้ตัดสิน และ ผู้ฝึกสอน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ AFC กำหนดไว้นั้น
อย่างไรก็ตาม พบว่าในด้านผู้ฝึกสอน มีหลายท่านเคยเข้าอบรมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แต่ไม่ได้รับการรับรอง หรือไม่พบในฐานข้อมูล ทั้งในระบบทะเบียนของ AFC และทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สามารถทำหน้าที่พัฒนาฟุตบอลไทยต่อไป สมาคมฯ จึงได้ประสานงานกับ AFC เพื่อขอเทียบและปรับข้อมูลแก่กลุ่มผู้ฝึกสอนดังกล่าว ให้สามารถทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนได้เทียบเท่ามาตรฐานนานาชาติ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้เข้าอบรมก่อนปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ซึ่งเป็นปีที่ AFC ได้มีฐานข้อมูลของคอร์สและผู้อบรมในระบบอย่างเป็นทางการแล้ว
โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) มีข้อกำหนดให้ประเทศสมาชิก ต้องขออนุญาตจัดการอบรม และต้องดำเนินการอบรมด้วยวิทยากรที่ได้รับอนุญาตจาก AFC เท่านั้น จนกระทั่งในปัจจุบัน สมาคมฯ สามารถดำเนินการออกใบประกาศนียบัตรระดับ AFC “C” License ได้โดยวิทยากรในประเทศ ขณะเดียวกันก็อยู่ในระหว่างการขออนุญาตให้สามารถรับรองการเรียนการสอนระดับ B ถึง A License ได้ในลำดับต่อไป
ในการนี้ ทางสมาคมฯ มีความยินดีที่จะปรับฐานข้อมูลและเทียบสถานะใบประกาศนียบัตรวิชาชีพให้แก่ผู้ฝึกสอน โดยขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลปัจจุบัน เพื่อเทียบสถานะ และขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ต่อไป
ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย และจำแนกผู้ฝึกสอนที่มีความประสงค์จะเข้าสู่ฐานข้อมูลใหม่ ออกเป็น 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 
ผู้ฝึกสอนที่เคยเข้ารับการอบรมก่อนปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) และได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สูงกว่าระดับที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียให้การรับรองสถานะแล้ว
กลุ่มที่ 2 
ผู้ฝึกสอนที่เคยเข้ารับการอบรมก่อนปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) และไม่ได้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม
กลุ่มที่ 3 
ผู้ฝึกสอนที่เคยเข้ารับการอบรมก่อนปี พ.ศ.2552 (ค.ศ. 2009) แต่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลทั้งหมด

ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา เพียงแอด line มาที่ @thsport เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ระดับ :
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})