:::     :::

ฝ่ายพัฒนาฯจัดทดสอบเปาฟีฟ่าปี64

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
240
ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา เพียงแอด line มาที่ @thsport เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
รู้ก่อนใคร ลึกกว่าใคร ข่าวบอลไทย ต้องที่ THSPORT

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมฯ จัดการทดสอบ ผู้ตัดสินระดับนานาชาติ (FIFA) ประจำปี 2564

ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา กรมพลศึกษา ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการทดสอบ ผู้ตัดสิน ที่จะสอบเป็นผู้ตัดสิน และ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ระดับ ฟีฟ่า ประจำปี 2564
การทดสอบในครั้งนี้ แบ่งเป็นสามช่วง คือการสอบภาคทฤษฎี, ภาคปฏิบัติ และ การสอบสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
โดยแบ่งเป็น 
- ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ  (ภาษาไทย 30 ข้อ 30 คะแนน ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ 30 คะแนน)
- ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ 30 คะแนน
- สัมภาษณ์ 10 ข้อ 10 คะแนน
- ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  (100 คะแนน)
ซึ่งการสอบ ภาคปฏิบัติ ประกอบไปด้วย Interval Test, Sprints Ability และ CODA Test
รายชื่อผู้ตัดสินที่มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติ (FIFA) ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลชาย
1.1 นายศิวกร ภูอุดม 
1.2 นายมงคลชัย เพชรศรี 
1.3 นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน
1.4 นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ
1.5 นายต่อพงษ์ สมสิงห์
1.6 นายวรินทร สัสดี
1.7 นายอนุสรณ์ หนูแก้ว
2.ผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลชาย
2.1 นายคมสันต์ คำแผ่น 
2.2 นายธเนศ ชูชื่น 
2.3 นายพูนสวัสดิ์ สำราญสุข 
2.4 นายภัทรพงศ์ กิจสถิต
2.5 นายราเชนทร์ ศรีชัย
2.6 นายราวุฒิ นาคฤทธิ์ 
2.7 นายอภิชิต โนพวน
2.8 นายโชติระวีย์ ทองดวง
2.9 นายกษม ลอยมา
2.10 นายณัฐพล มาลา
2.11 นายนรินทร์ วงศ์ประไพพักตร์
2.12 นายวรพงษ์ ประเสริฐศรี
2.13 นายไชยา ศรีภักดิ์
3.ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลหญิง
3.1 นางสาวสุนิตา ทองถวิล 
3.2 นางสาวพรรษา ชัยสนิท
3.3 นางสาวอาริยา กฤษวงษ์
3.4 นางสาวสุไพรี เทศถมยา
3.5 นางสาวธนาภรณ์ มะนิหมุด
3.6 นางสาวอนันต์ทิพย์ โพธิ์พันธ์
4.ผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลหญิง
4.1 นางสาวสุภาวรรณ หินทอง 
4.2 นางสาวนวลนิจ ดอนจังหรีด
4.3 นางสาวสุวิดา วงค์ไกรษร
4.4 นางสาววิลาวัณย์ รัตนคช
5.ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลชาย
5.1 นายยุทธกร ไม้เกตุ
5.2 นายเบญจพล หมู่เจริญทรัพย์ 
5.3 นายพรณรงค์ ไกรรอด
5.4 นายชลกาญจน์ เหลืองสะอาด
5.5 นายวรพจน์ ภู่ระหงษ์
5.6 ว่าที่ร้อยตรีกนกศักดิ์ ศิริพล
5.7 นายณัทฐิกร ส่งแก้ว
5.8 ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ เทพอินทร์
5.9 นายสามารถ คงพัฒน์
5.10 นายณัฐพร ขำสมอ
6.ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลหญิง
6.1 นางสาวปนัดดา โคตรเสนาภัทรา
6.2 นางสาววารีพร อ่อนหวาน
7.ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลชายหาด
7.1 นายสุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
7.2 นายศุภฤทธิ์ อุดมา


ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา เพียงแอด line มาที่ @thsport เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ระดับ :
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})

ข่าวใหม่วันนี้

ดูทั้งหมด